„Jasna świadomość, że celem pierwszej ewangelizacji jest doprowadzenie do osobistego przyjęcia Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, stanowi źródło i fundament całego życia chrześcijańskiego i jest szczególnym darem otrzymanym przez Ruch. Czyni z niego ruch ewangelizacyjny, czyli skoncentrowany na zadaniu prowadzenia ludzi do wiary pojętej jako osobowe spotkanie z Chrystusem.  Uznanie absolutnego priorytetu tego zadania prowadzi do rewizji odnowy całego stylu tzw. duszpasterstwa, co stanowi pilne zadanie podjęte świadomie przez Ruch, jako szczególny charyzmat.”

Franciszek Blachnicki, „List z Boliwii”

Co robi diakonia ewangelizacji?

Przede wszystkim stara się wypełniać przykazanie, aby głosić Ewangelię całemu stworzeniu. Członkowie diakonii mogą dawać siebie poprzez głoszenie Dobrej Nowiny braciom i siostrom na uczelni, w pracy czy też po prostu na ulicy.

To pragnienie wypływa z naturalnej radości, że odkryliśmy skarb – Królestwo Boże. Poprzez akcje ewangelizacyjne, modlitwę  a przede wszystkim wcielanie w życie przykazania miłości staramy się być autentycznymi świadkami Chrystusa.

Kiedy i gdzie się spotykamy?

Spotykamy się raz w miesiącu, w jednej z salek w św. Annie. Terminy spotkań umieszczane są w naszym kalendarzu.

Odpowiedzialni


Weronika

Aktualności Diakonii Ewangelizacji

  • Spotkanie Diakonii Ewangelizacji

    28 marca o godz. 19.30 w salce B odbędzie się spotkanie formacyjne diakonii ewangelizacji. W tym czasie pochylimy się nad tematem świadectwa. Tego jakie formy może przybierać i jak ważne jest w naszym życiu. Zapraszamy wszystkich! 🙂

  • Spotkanie Diakonii Ewangelizacji

    Zapraszamy na styczniowe spotkanie diakonii ewangelizacji. Spotykamy się we wtorek 17 stycznia o 19:30 w salce B. Spotkanie poprzedzi Msza Święta o 18:30. Tematem będzie ewangelizacja bezpośrednia, postaramy się zapewnić możliwość ćwiczeń praktycznych w naszym gronie 🙂 Warto dobrze rozpocząć nowy rok. Zapraszamy! 🙂

  • Spotkanie Diakonii Ewangelizacji

    Szczęść Boże! Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie diakonii ewangelizacji. Odbędzie się ono 22 listopada, o godzinie 19.30 w sali B.