„(…) w pracy ruchu, od Oazy Dzieci Bożych poczynając przez wszystkie stopnie formacji służby liturgicznej, przez wszystkie stopnie oaz, stopnie formacji deuterokatechumenalnej, wszędzie jest mistagogia – wprowadzanie w rzeczywistość zbawczą uobecnioną w Kościele, w liturgii.”

Ks. Franciszek Blachnicki

Czym jest diakonia liturgiczna?

Jednym z charyzmatów Ruchu Światło-Życie jest właśnie diakonia. Jest ona rozumiana w oazie jako służba podejmowana w oparciu o otrzymane dary Ducha Świętego, czyli charyzmaty w ramach kościelnej wspólnoty i dla budowania tej wspólnoty.

Idąc dalej tą definicją Diakonia liturgiczne jest służbą na rzecz wzrostu wiary wśród wiernych poprzez liturgie, ale jest również miejscem wzrostu jej członków przez tą że liturgie jak i formacje permanentną. 

Skąd można czerpać widzę o Liturgii?

Ceremoniał św. Anny

Centralna Diakonia Liturgiczna 

Portal Liturgia.pl

Kiedy spotyka się Diakonia liturgiczna w naszej wspólnocie?

W każdą środę o 17:45 w krużgankach (sala B lub C) odbywa się krąg liturgiczny, będący przygotowaniem do środowej liturgii. 

Odpowiedzialni

ppiatkowska

Paulina