Duchowe przygotowanie

Informacja ze strony: http://www.pielgrzymka.oaza.pl

Jako członkowie Ruchu Światło-Życie jesteśmy szczególnie zaproszeni do włączenia się w duchowe przygotowanie do pielgrzymki Ruchu do Warszawy, które odbędzie się w dniu 6 czerwca. W ramach tej duchowej drogi został przygotowany cykl rozważań na czas Wielkiego Postu, który ma nam pomóc przygotować się do odnowienia przymierza jakie zawarliśmy z Panem Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym. Przez udział w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu, Chrystus uczynił nas ludem Nowego Przymierza. Dokonało się to w tajemnicy sakramentu Chrztu Świętego.

Więcej informacji na temat tego przygotowania znajdziemy tu:
http://www.pielgrzymka.oaza.pl/duchowe-przygotowanie

Print your tickets