Życzenia od naszego moderatora diecezjalnego

MOI DRODZY

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. (Hbr 1,1-2a)

On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. (Flp 2,6-7a)

a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Go przyjęli, dał moc. (J 1,11b-12a)

Życzę Wam, abyście przyjęli Słowo, które stało się ciałem, zamieszkało między nami i dało nam moc. Umocnieni tą mocą idźcie na cały świat (do Waszych domów, szkół, uczelni, miejsc pracy, wszędzie) i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów.

O nic się już zbytnio nie troskajcie, Pan jest z nami, On przyszedł.


Ks. Andrzej Pawlak

Print your tickets