WORSHIP TIME!

„Wszystkie Pańskie dzieła, błogosławcie Pana,
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki”
/Dn3, 57/

Skoro wszystkie Pańskie dzieła to i my wszyscy – wszakże cudownym dziełem JEGO jesteśmy! 🙂
Zapraszamy Was do wspólnego uwielbiania naszego BOGA!
Już niedługo, w naszym d.a., będziemy świętować 90-te urodziny Jana Pawła II ! 🙂
Chcemy prosić DUCHA by nas OD-NAWIAŁ! Chcemy też prosić o rychłą beatyfikację Jana Pawła II jak również prosić o moc Ducha do wszystkich działań związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży.
Przyjdźmy, by oddawać cześć naszemu ZBAWCY!

18.maja (wtorek)
próba scholi: 17:30
godz. 18:30 EUCHARYSTIA
a po niej – WORSHIP TIME

Print your tickets