PDW

Tegoroczny Powakacyjny Dzień Wspólnoty odbędzie się 5 września w Niepokalanowie.
Spotkanie to jest dobrym czasem do dziękczynienia i podsumowania oaz wakacyjnych.
Warto wziąć w nim udział!

Plan jest następujący:

10.30 – Zawiązanie wspólnoty
11.00 – Godzina świadectwa
11.45 – Komunikaty
12.15 – Przygotowanie do Eucharystii
12.30 – EUCHARYSTIA
Spotkanie braterskie

Zapraszamy!!!

Print your tickets