Modlitewny krąg

Proście, a będzie wam dane…
Mt 7,7a

Czas wakacji się kończy i zbliżamy się do rozpoczęcia naszej pracy formacyjnej w ciągu roku w temacie „Słuchać Pana”.

Zachęcam wszystkich do włączenia się w modlitewny krąg naszej wspólnoty! Do wołania jedną modlitwą w naszej intencji!
Każdego dnia odmawiajmy:
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Ofiarujmy tę modlitwę za naszą wspólnotę!
O prowadzenie, posłuszeństwo woli Pana i owoce dla nas wszystkich!

Wiem, że modlicie się za naszą wspólnotę i wszelkie sprawy z nią związane. Za co bardzo dziękuję i proszę o więcej 🙂

Sylwia

Print your tickets