Sympozjum naukowe

Witajcie 🙂

Być może Was to zainteresuje 🙂 myślę, że warto się tym zainteresować 🙂

Sympozjum naukowe pt. „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego – Wokół początków ludzkiego życia”,
15. października 2011 r., Warszawski Uniwersytet Medyczny.

poruszana tematyka:

niepłodność małżeńska – diagnostyka i leczenie
in vitro – dlaczego?
adopcja we współczesnej polskiej rodzinie
dojrzewanie a wychowanie do czystości przedmałżeńskiej
antykoncepcja zagrożeniem zdrowia psychofizycznego
diagnostyka prenatalna a ochrona życia.

Szczegóły tutaj: Link
Pozdrawiam
Asia

Print your tickets