Centrum Nauki Kopernik

Termin wyjścia do Centrum Nauki Kopernik został ustalony na 4 marca 2012

Kontynuowane są zapisy na mail: [email protected] do godz. 14.00 we wtorek 22 listopada – o tej godzinie po raz ostatni uaktualnimy listę 🙂

Wpłaty 20 zł za bilet należy dokonać na konto : 77 1020 1013 0000 0802 0026 2543 tytułem: „KOPERNIK swoje imię i nazwisko”,
odbiorca: Jarek Witkowski do poniedziałku 21 listopada włącznie

7 osób, które jako pierwsze prześlą swoje zgłoszenie ma zagwarantowane wejście do Kopernika!!! – do tych szczęśliwców niezwłocznie Jarek wyśle potwierdzenia 😀

Pozostałe osoby, które prześlą w terminie swoje zgłoszenia, uważa się za zdecydowane na wyjście do Kopernika w dniu 04 marzec 2012 – zwiększenie rezerwacji nastąpi, o ile Centrum Kopernika będzie dysponowało jeszcze wolnymi miejscami, w razie zwiększenia rezerwacji o wpisie na listę będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Informacja o tym, czy udało się i z jakim skutkiem powiększyć rezerwację zostanie podana w środę 23 listopada, podany zostanie też ew. termin do dalszych wpłat. 🙂

Print your tickets