Uwielbienie

„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody” (Mt25,31-32)

W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata zapraszamy Was do zgromadzenia się przed Jego Tronem by oddawać Mu chołd i wszelką chwałę, której jest godzien.

20.11.2011r.

(niedziela)
godz. 20:00 – uwielbienie
godz. 21:00 – EUCHARYSTIA
kościół św. Anny

Schola ma próby:
– piątek godzina 17(krużganki)
– sobota godzina 17

Print your tickets