Daj świadectwo o Jezusie!


„Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli.”
Dz 4,20

Drodzy!
Zapraszam Was do dzielenia się doświadczeniem Pana Boga w swoim życiu. Każdego dnia doświadczamy Jego miłości i łaski. Uczestniczymy też w różnych wydarzeniach, gdzie Jego moc widzimy jeszcze bardziej.

Proszę Was o świadectwo, by oddać chwałę Panu i ubogacić innych.
Niech dotyczą wydarzeń z naszego życia, tych zwyczajnych i niezwyczajnych w których Jezus poruszył Wasze serce!

Świadectwo napisane proszę o przesyłanie do Ani P., która umieści je na naszej stronie w zakładce świadectwa.

Pamiętajmy, że dobro, którym się dzielimy jest pomnażane 🙂

Niech będą na chwałę Pana!

Adres: aniaapluta(!)gmail.com

Print your tickets