**********************

„Bracia: My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.(…)Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie”. Rz6,3-4,11.

Kochana Wspólnoto!

Niech miłość płynąca z krzyża Jezusa wypełni Wasze serca i uzdolni do miłości Boga i drugiego człowieka. Niech daje siłę do wypełniania Bożej woli każdego dnia i prowadzi ku zbawieniu. Zmartwychwstały Chrystus niech obdarzy Was i Waszych Bliskich
wiarą, nadzieją i miłością.
Wesołego Alleluja!

Ks. Piotr, Lidzia i Sylwia

Print your tickets