Spotkanie Diakonii Liturgicznej – Misterium Eucharystii

Serdecznie zapraszam wszystkich członków wspólnoty na spotkanie Diakonii Liturgicznej, poświęcone Misterium Eucharystii. Będziemy rozważać kolejny fragment Konstytucji o Liturgii Sacrosanctum Concilium.

Spotkanie odbędzie się 11 stycznia (piątek). Rozpoczniemy je Mszą Świętą w kościele św. Józefa (parafia św. Stefana) na ul. Czerniakowskiej 137 (przystanek Bartycka) o godz. 18.00. Następnie przejdziemy do mojego mieszkania, gdzie będziemy rozmawiać o uczestnictwie we Mszy Świętej oraz o obecności i kulcie Jezusa w Eucharystii.

Lektura do spotkania: Konstytucja o Liturgii Sacrosanctum Concilium, nry 47-58.
Dla chętnych: Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, szczególnie nry 16-26 („Znaczenie i godność sprawowania Eucharystii”) oraz wybrane punkty rozdziału II.

Osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu, proszę o indywidualny kontakt, szczególnie tych, którzy nie będą w stanie dotrzeć na Mszę Św.

Print your tickets