Nowa Odpowiedzialna Akademików

Nową Odpowiedzialną grupy akademickiej została Magda Chomać. Wspierajmy ją modlitwą przez cały czas posługi, a szczególnie w tym początkowym trudnym okresie. Ja ze swej strony dziękuję Panu Bogu i Wam za cały mijający rok, w którym razem mogliśmy tworzyć tę wspólnotę i w niej wzrastać. Kasia

Continue reading