Ewangelizacja na Ursynowie

“My nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli”! (Dz 4, 20) Już 21 września przytrafia się niezwykła – bo przeprowadzona w ramach II Kongresu Nowej Ewangelizacji w jedności z innymi wspólnotami – okazja do podjęcia ewangelizacji na Ursynowie! Przyda się każda para rąk, każde serce otwarte na Ducha

Continue reading