Spotkanie Diakonii Ewangelizacji

Serdecznie zapraszamy na kolejne w tym roku akademickim spotkanie Diakonii Ewangelizacji. Odbędzie się ono we wtorek, 22 marca o godz. 19:30 (po mszy świętej). Spotykamy się w krużgankach w św. Annie, a następnie przejdziemy do jednej z salek.

Oprócz spotkania formacyjnego, poruszymy kwestie dotyczące Ewangelizacji na Juwenaliach!

Do zobaczenia

Print your tickets