ZMIANA w funkcjonowaniu DA św. Anny w Warszawie – najnowsze informacje

W związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemicznego, podaje informacje dotyczące funkcjonowania naszego duszpasterstwa:

1. Msze św. odprawiamy w stałych godzinach, jednak na jednej Mszy św. nie może przebywać w kościele więcej niż 50 osób (łącznie z księdzem i obsługą liturgiczną), czyli wiernych 45 osób. W związku z tym będzie otwarte tylko jedno wejście do Kościoła, które zostanie zamknięte po tym, jak zgromadzi się przewidziana liczba osób. Po Mszy zostanie one ponownie otwarte. Pamiętajmy, żeby siadać w ławkach w odpowiednich od siebie odległościach.
Na fanpage’u będzie transmitowana Msza św. o godzinie 19:00.

2. Spowiadamy w czasie każdej Mszy św. ale jedynie w kaplicy Loretańskiej, może tam przebywać jedna osoba. Spowiedź odbywa się w postawie stojącej w odległości od kapłana. Nie spowiadamy zatem w konfesjonałach.

3. Codziennie, od poniedziałku do piątku można przyjść na indywidualną adorację Najświętszego Sakramentu 16-18. Pamiętajmy jednak o tym, że w kościele nie może przebywać więcej niż 50 osób jednocześnie. Spowiedź w czasie adoracji w godzinach 17-18 tylko w kaplicy Loretańskiej według zasad podanych powyżej.

4. Komunię św. przyjmujemy WYŁĄCZNIE na rękę. Żeby uniknąć groźby zarażenia, prosimy o zdezynfekowanie rąk już we własnym zakresie tuż przed przystąpieniem do Komunii św.

5. Odwołujemy wszystkie nabożeństwa (Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, poranne Laudesy), zachęcając do tej modlitwy w rodzinach i w domach.

6. Zawieszamy wszystkie spotkania w grupach formacyjnych.

7. Kancelaria Rektoratu będzie czynna w trybie skróconym: od poniedziałku do piątku od 17 do 18. Proszę, abyśmy załatwiali jedynie niezbędne sprawy w kancelarii. Narzeczeni mogą umówić się mailowo w sprawach dotyczących ślubu. Aby spisać protokół przedmałżeński, należy umówić się indywidualnie na drodze mailowej. kancelaria.swanna@gmail.com

8. Intencje mszalne możemy zamawiać przez internetową skrzynkę intencji (I i III niedziela miesiąca oraz każdy piątek o g. 15 wraz z koronką) na stronie www.swanna.waw.pl bądź mailową kancelaria.swanna@gmail.com; wtedy ustalimy dzień i godzinę Mszy św.
Nie będziemy już wyczytywać intencji z puszek, które znajdują się przy wejściu do kościoła. Proszę zatem nie wrzucać do nich intencji, gdyż nie będą one w ogóle opróżniane. Jedynym sposobem zamówienia intencji będzie zakrystia, kancelaria, droga mailowa bądź internetowa skrzynka intencji.

9. W związku z tym, że w naszym kościele będzie niewielka frekwencja na Mszach św. i w następstwie bardzo spadną ofiary składane na tacę przeznaczone na utrzymanie kościoła, zwracam się z gorąca prośbą o przelewanie na konto rektoratu ofiar. Pamiętajmy, że kościół działa, musimy płacić rachunku, pensje pracownikom, itd. Tymi, którzy utrzymują nasz kościół jesteście Wy, moi drodzy, zatem proszę także i o takie wsparcie.

Podaję teraz adresy, przy pomocy których możecie załatwiać wszystkie sprawy:
1. adres internetowy: www.swanna.waw.pl
2. adres mailowy duszpasterstwa: kancelaria.swanna@gmail.com
3. numer konta bankowego: Bank Pekao SA 44 1240 1138 1111 0000 0209 5910

~ Ks. Krzysztof Siwek, Rektor

Print your tickets