Zmiany w Duszpasterstwie Akademickim od 20 kwietnia 2020 r.

Z nieukrywaną radością przekazujemy Wam informację od ks. Krzysztofa Siwka, Rektora kościoła akademickiego św. Anny, w sprawie zmian, jakie nastąpią w funkcjonowaniu naszego kościoła od poniedziałku, 20 kwietnia 2020 r.

„Od poniedziałku 20.04 przywracamy dotychczasowy układ Mszy świętych:

▶️ dzień powszedni: 7,15, 18.30. Żadna z tych Mszy nie będzie transmitowana;
🛐 spowiadamy codziennie na Mszy św. o 18:30 w kaplicy MB Loretańskiej. Spowiedź – jak dotychczas – będzie także możliwa po uprzednim umówieniu się z księdzem.

▶️ NIEDZIELA (od 27.04): Msze o godzinach: 10, 12, 15, 19, 21;
🛐 spowiadamy podczas każdej Mszy św. w kaplicy MB Loretańskiej;
📲 będzie transmitowana niedzielna Msza św. o godz. 19.

❗️ w kościele może przebywać na jednej Mszy św. do 50 osób (łącznie z kruchtą i krużgankami);
❗️ wszystkich wiernych w kościele w czasie liturgii obowiązują maseczki, które zdejmujemy przed Komunią św., którą przyjmujemy na rękę.
❗️ BEZWZGLĘDNIE obowiązują zasady ochrony osobistej (wspomniane maseczki i zachowanie odległości pomiędzy sobą).

Przypominam, że według rozporządzenia Ministra Zdrowia na 15 m kwadratowych powierzchni może przebywać jedna osoba”

~ ks. Krzysztof Siwek
Rektor Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie

Przypominamy, że na spowiedź można umówić się z kapłanem indywidualnie przez adres mailowy (dostępny w zakładce „Kontakt” na stronie: https://swanna.waw.pl), bądź ogólnie, przez adres mailowy kancelaria.swanna@gmail.com.

Również w związku z istniejącą sytuacją zwracamy się z gorąca prośbą o wsparcie finansowe, potrzebne na utrzymanie w tym czasie naszego kościoła. Dobrowolne ofiary można przelewać na konto rektoratu (Bank Pekao SA 44-1240-1138-1111-0000-0209-5910; Kościół Rektoralny pw. św. Anny, Krakowskie Przedmieście 68, Warszawa).

Print your tickets