IV Warsztaty Liturgiczne „Dei Verbum – Moc Słowa w Liturgii”

W dniach 26-27 marca 2022 roku odbyła się kolejna już edycja Warsztatów Liturgicznych. To wydarzenie w Duszpasterstwie współorganizowane przez naszą Diakonię Liturgiczną. W tym roku odbyły się pod hasłem DEI VERBUM – Moc Słowa w Liturgii. Był to wyjątkowy i owocny czas, pozwalający na jeszcze większe wielkopostne skupienie. Uczestnicy mogli poznać, jak Bóg objawia się w Swoim Słowie, które staje się Ciałem.

Konferencje poprowadzili:

  • Liturgia Słowa krok po kroku – Wojciech Porczyk (DDL)
  • „Szeroko otwórz usta, abym je napełnił” (Ps 81, 11) – o karmieniu się Słowem Boga w liturgii – ks. mgr lic. Adam Gorlewski
  • Credo – wierzę… – ks. dr hab. Robert Skrzypczak, prof. AKW
  • Życiodajne Słowo – twórcza moc Logosu – s. dr hab. Judyta Pudełko PDDM

Oprócz tego, w planie przewidziana została część praktyczna – warsztaty i spotkania w grupach na tematy:

  • Na ile znam Słowo Boże? Czy żyję Słowem, którego słucham? Rola Słowa Bożego w życiu codziennym – Dominika Sosińska
  • Homilia, kazanie – realia a potrzeby – ks. Mateusz Milczarek
  • Modlitwa wiernych oraz księgi liturgiczne – Paulina Piątkowska
  • Czytanie Słowa – ks. Krystian Sacharczuk

Wszystko spoił i wypełnił czas przeznaczony na modlitwę, rozważanie Słowa Namiotem Spotkania i uczestnictwo we Mszy Świętej. Dodatkowo nie zabrakło też chwil spędzonych przy wspólnym stole.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego dzieła, oraz tym którzy uczestniczyli w warsztatach. Był to czas Boży i z pewnością sprawił, że już teraz wyczekujemy kolejnej edycji.

Zdjęcia: Kacper Krzywoń

Print your tickets